5 noodzakelijke ingrepen om 5 na 12

Na de blackout zetten we de spots weer vol op de toekomst. Een toekomst waar we verantwoorde, veilige evenementen in de hoofdrol zien. Een huwelijksfeest, een pretparkbezoekje met de kinderen, een boeiend congres: we zijn er klaar voor. Maar we hebben steun nodig van de overheid om het te tonen.

Jij kan daarbij helpen, door samen met ons deze 5 noodzakelijke maatregelen te vragen.

1) Eenheid van commando

Alle aandacht gaat vandaag naar de publieksaantallen, terwijl de individuele burgemeester uiteindelijk beslist wat wel en niet mag. In Kortrijk mogen ‘grote’ evenementen al, in Namen is een tentoonstelling nog altijd niet toegestaan. We snakken allemaal naar ontspanning en sociaal contact. We hebben nood aan 1 duidelijk signaal, dat voor het hele land geldt. 

2) Verlenging van de bankendeal

Dankzij de steunmaatregelen konden we achter de schermen aan het werk blijven.

Maar om als sector stevig in onze schoenen te blijven staan, is er meer nodig. We vragen dat de bankendeal verlengd wordt tot 6 maanden na de heropstart van de grote events.

3) Verlenging overbruggingsrecht en technische werkloosheid

Tot we er opnieuw vol voor kunnen gaan, zit een deel van de eventmedewerkers thuis.

Het zijn stuk voor stuk gepassioneerde mensen met dromen en met families. Laat hen niet in de kou staan. Met een verlenging van de technische werkloosheid en het overbruggingswerk houden zij het hoofd boven water. 

4) Relanceplan voor de sector

Ready, set, go! We zijn klaar. We staan er zelfs klaar voor. We wachten alleen nog op een startschot. Een perspectief. Een duidelijk plan van aanpak voor de heropstart van onze onmisbare en geliefde evenementensector. Laten we samen rond de tafel zitten om een duidelijk, krachtig relanceplan vorm te geven.

5) Een Vlaamse Eventmeester

We vragen een Vlaamse Eventmeester aan te stellen. Een vast aanspreekpunt met kennis van de huidige situatie. Hij wordt adviseur van de Vlaamse regering. Nadat hij de sector grondig in kaart brengt, is hij een spilfiguur in de heropstart. Een sterke schakel voor de verenigde evenementensector.

Shares

Pin It on Pinterest