777 Miljoen Euro nodig om Evenementensector te redden

Sinds 13 maart wordt de Belgische evenementensector zwaar getroffen door de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen die de overheid heeft opgelegd om de COVID-19 pandemie te bestrijden. De sector werd als één van de eerste midden maart volledig lamgelegd, en is nog steeds niet ten volle kunnen heropstarten. Met een huidige beperking van maximaal 200 deelnemers indoor en 400 outdoor is de vrees van de sector werkelijkheid geworden: een heropstart zal ten vroegste in 2021 kunnen. De eventsector was voor de pandemie financieel gezond en had de hoop om ‘al werkend’ uit deze ongekende crisis te geraken.

Op vraag van de brede eventsector vertegenwoordigd door de Confederation Events heeft Deloitte een impactstudie gemaakt. Op vrijdag 11 september werden de resultaten hiervan wereldkundig gemaakt op een persconferentie. Olivier Wauters, Executive Director van Eventonline, was uiteraard aanwezig en sprak met enkele protagonisten.

“We hebben een analyse gemaakt van de evenementensector,” legt Sam Sluismans, partner bij Deloitte uit. “We hebben gemerkt dat er zo’n 2.300 gezonde bedrijven actief zijn in de sector. Samen zorgen ze voor 5,8 miljoen Euro omzet. Vermits de sector vandaag door de COVID-19 pandemie bijna niet kan werken, hebben we berekend hoeveel de sector nodig heeft om te kunnen overleven. Op die 5,8 miljard en de steunmaatregelen die er al zijn, zoals  tijdelijke werkeloosheid en een aantal subsidies, komen we tot de vaststelling dat er uiteindelijk nog een gat van 777 miljoen Euro overblijft. Het is daarvoor dat de sector bepaalde maatregelen vraagt om verder de broodnodige steun te krijgen.”

“Deze studie was vooral nodig omdat we merkten dat zes maanden in de strijd, we na zo’n drie à vier maanden geen munitie meer hadden,” vult Bruno Schaubroeck, woordvoerder van de Confederation Events verder aan. “Geen recht van spreken meer ten opzichte van de kabinetten die zeer goed geïnformeerd zijn inzake andere sectoren. Horeca en cultuur bijvoorbeeld, hebben heel goed in kaart gebracht wat hun sector behelst. Onze sector leek wel onzichtbaar, een probleem dus. We hebben dan contact genomen met een aantal captains of industry, zoals o.a. Herman Schuermans, Bob Verbeeck, Jan Van Esbroeck, het team achter Tomorrowland. Zij hebben Deloitte gecontacteerd en op die manier hebben we de sector zichtbaar gemaakt. Het team van Deloitte heeft in zes weken tijd onze sector nauwkeurig bestudeerd, in kaart gebracht en een plan opgemaakt welke vragen te stellen aan de overheid. Ze gaan de komende weken ons dan ook verder helpen om dat plan uit te rollen.”

De juiste oplossing voor de evenementensector wordt een combinatie van zaken. “Wij vragen geen helikoptergeld,” stelt Bruno Schaubroeck. “Da’s ook niet aan de orde want dat moet later toch worden terugbetaald. We wensen eerder een perspectief om terug te kunnen werken. Consequente beslissingen om op gebied van werk opnieuw aan de slag te gaan. Daarnaast hulp voor de bedrijven die gezond waren vòòr de Coronacrisis. Bedrijven die financieel niet gezond waren daar kan je aan de overheid ook niet vragen om ze te redden. Als we echter kunnen zorgen dat er een duidelijk perspectief komt alsook een aantal maatregelen om op langere termijn die bedrijven te laten bestaan, dan gaan we er wel uitgeraken.”

Strijdvaardig

De evenementensector blijft strijdvaardig. “De kabinetten werden reeds opnieuw gecontacteerd,” aldus Bruno Schaubroeck. “Volgende week zitten we alvast samen met een aantal van hen om in detail aan de slag te gaan, samen met het team van Deloitte. Er zal uiteraard een tsunami aan vragen volgen. We gaan die dan ook zo concreet mogelijk proberen te beantwoorden om alles gestructureerd aan te pakken.”

Shares

Pin It on Pinterest