Aankondiging bijeenkomst – 26 december 14u – Kunstberg, Brussel

AANKONDIGING BIJEENKOMST – 26 DECEMBER 14U – KUNSTBERG, BRUSSEL

Verenigd op de KUNSTBERG* in Brussel voor events en cultuur op 26 december om 14u
* eerder werd Muntplein als locatie gecommuniceerd, maar “wegens succes verlegd”

“GREEN LIGHT FOR CULTURE & EVENTS”

Op zondag 26 december om 14u trekken de cultuur- en eventsector samen naar de
Kunstberg in hartje Brussel. Een vredevolle bijeenkomst waarmee we verenigd een signaal willen sturen naar de regering.

Op 22 december besliste het Overlegcomité – tegen advies van de wetenschap in en zonder argumenten – de hele cultuur- en eventsector aan banden te leggen. Dit tegen uitdrukkelijk advies van de GEMS en wetenschap in. Deze onbegrijpelijke beslissing stuit op ontzettend veel onbegrip in de sector en bij de brede publieke opinie. Na twee jaar van inspanningen, goede wil, investeringen en oneindig veel flexibiliteit krijgen onze sectoren opnieuw het deksel op de neus.

Tijdens een rustige bijeenkomst van mensen met een hart voor cultuur en events, vragen we op 26 december dan ook aan het Overlegcomité om terug te komen op die beslissing. Tegelijk vragen we met drang om een kader uit te werken op lange termijn dat werkbaar én rendabel is, geflankeerd met steunmaatregelen. We vragen een gedragen visie op basis van feiten waar we ons toe kunnen verhouden, in plaats van dit knipperlichtenbeleid.

Zondag willen we opkomen voor al die mensen die werkzaam zijn in onze sectoren en die zich steeds solidair hebben opgesteld met de rest van de maatschappij. En uiteraard voor ons publiek, die het recht op cultuur niet zomaar ontzegd kan worden.

Concreet:
Zondag 26 december
14u – Kunstberg Brussel

Draag een mondmasker & hou een veilige afstand van elkaar

De verenigde cultuur- en eventsector
#greenlightforculture
#greenlightforevents

Shares

Pin It on Pinterest