All you need to know about the event sector

All you need to know about the event sector

Antwerpse Hoteliers tonen engagement voor lokale gemeenschap: Voedselinzamelingsinitiatief voor Daklozen

In een opmerkelijk gebaar van solidariteit hebben de Antwerpse Hoteliers zich opnieuw ingezet voor de lokale gemeenschap door voedsel en basisproducten in te zamelen voor daklozen in Antwerpen. Het jaarlijkse initiatief, georganiseerd door de werkgroep voor verantwoordelijk zakendoen binnen de Antwerp Hotel Associatie, toont hun betrokkenheid bij duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en lokale impact.

Traditiegetrouw verruilde het bestuur van de Antwerp Hotel Associatie hun kantoren voor bakfietsen, waarbij de werkgroep voor verantwoordelijk zakendoen een centrale rol speelt. Deze werkgroep, toegewijd aan duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, en lokale impact, organiseert jaarlijks een fietstocht door Antwerpen om voedsel en andere basisproducten te verzamelen ten behoeve van CAW-Antwerpen.

Dit jaar was de schepen van Toerisme en Mobiliteit, Koen Kennis, aanwezig om het initiatief te ondersteunen, benadrukkend hoe de hoteliers een cruciale rol spelen in het bevorderen van sociale verantwoordelijkheid. De logistieke ondersteuning werd mogelijk gemaakt door Cargoroo, dat de bakfietsen gratis ter beschikking stelde.

In totaal werden 36,3 kilometer afgelegd, waarbij 14 hotels werden aangedaan en maar liefst 20 volle bakfietsen werden opgehaald. Dit indrukwekkende resultaat weerspiegelt niet alleen de vrijgevigheid van de Antwerpse hoteliers, maar ook hun bereidheid om een positieve impact te hebben op de lokale gemeenschap.

Naar de toekomst toe wordt actief gekeken naar mogelijkheden voor een meer structurele samenwerking, waarbij de hoteliers zich inzetten voor duurzame oplossingen die een blijvende positieve invloed hebben op de gemeenschap waarin ze opereren.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Didier Boehlen, Voorzitter Antwerp Hotel Association +32 473 439 9995 voorzitter@antwerphotelassociation.be

Shares

Pin It on Pinterest