De cultuur- en eventsector blijft verenigd, ook na overleg met de minister

Brussel, 28 december 2021 – Na het succes van de manifestatie van zondag 26 december, gaan de event- en cultuursector, Nederlandstaligen en Franstaligen, samen verder. Hand in hand. Die eenheid en verbondenheid laten we niet meer los. Onze verschillende belangen en de diversiteit van onze sectoren werden gehoord tijdens het overleg met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Zo blijven we sterk, als één front, om samen het onmogelijke mogelijk te maken.

Na de vredevolle bijeenkomst van meer dan 12.000 mensen op zondag 26 december gingen de event- en cultuursector samen rond de tafel zitten met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De minister betreurde de beslissing van 22 december. Het was een goed overleg waar we met beide sectoren als een verenigd front naar voren konden treden. De nood van een heropening, van een langetermijnvisie en van diepgaande steunmaatregelen lagen als topics op tafel.

“Get your shit together.”

We delen de teleurstelling dat een directe opening als optie niet in overweging werd genomen. Na zondag was iedereen er snel bij om toe te geven dat de beslissing van het Overlegcomité buiten proporties was. Wij verwachten dat dit nu ook hard gemaakt kan worden. Er werd vanochtend beloofd dat er de eerste week van januari een plan op tafel zal liggen, dat het voor de sector mogelijk maakt om het werk weer op te nemen en haar maatschappelijke rol in deze crisis weer te kunnen spelen.

De minister engageert zich om een stappenplan uit te werken voor de brede cultuur- en eventsector op basis van een minimale sokkel van maatregelen:

□ Proportionele gebruik van capaciteit
□ Coronapas
□ Ventilatie
□ Maskers

Dit stappenplan moet de sector een reëel perspectief geven naar een echte sectorbrede heropening. Parallel moet nagedacht worden over wat dit impliceert voor steunmaatregelen die moeten genomen worden.

Ook werd er beloofd de steunmaatregelen opnieuw in de diepte te bekijken in overleg met de voor onze sector. Wij pleiten met kracht voor behoud en versterking van de maatregelen om kwetsbare actoren binnen onze sector. De koppeling van de activiteitsgraad en de steunmaatregelen is een belangrijke voorwaarde.

Op 04 januari komt de sector opnieuw samen met de minister, opdat het Overlegcomité in de daaropvolgende dagen een nieuwe beslissingen kan nemen. Het is de politiek die onze sector in deze ellende heeft gebracht. Het is aan de politiek om ons hier weer uit te halen. Meteen.

De verenigde cultuur- en eventsector
#greenlightforculture
#greenlightforevents

Shares

Pin It on Pinterest