HotelloTOP België 2.0: Ready for the Future!

Netwerkorganisatie HotelloTOP België timmert al vijf jaar aan de weg om de hotellerie in ons land positief in de kijker te zetten. So far so good. Ondertussen wordt de 2de fase in gang gezet om de afgestudeerden van hotelmanagementscholen nog beter naar de sector te leiden. Olivier Wauters, Executive Director van Eventonline, had bijgevolg een interessant gesprek met Steven Droogers, Voorzitter van HotelloTOP België over deze versie 2.0 van de organisatie.

Sinds twee jaar is de 33-jarige Steven Droogers voorzitter van HotelloTOP België. HotelloTOP startte oorspronkelijk in Nederland in 2003. “Ikzelf ben ermee in contact gekomen via mijn functie als Managing Director bij Mise en Place België. We zijn een vrij grote sponsor van HotelloTOP. In die hoedanigheid ben ik dan vanaf het begin betrokken geweest bij het Belgische initiatief en heb ik mij de laatste twee jaar extra geëngageerd om de doelstellingen van HotelloTOP te kunnen bereiken,” vertelt Steven Droogers.

HotelloTOP is oorspronkelijk een initiatief van de hotelmanagementscholen in Nederland om de afgestudeerden van deze afstudeerrichting en hotelprofessionals samen te brengen. “Een vrij succesvol initiatief want ze hebben een jaarlijkse bijeenkomst waar zo’n 1.800 mensen naartoe komen en waarbij ze de hotelsector verenigingen. Het is dus een netwerkplatform, maar ook zoveel meer,” aldus de voorzitter.

‘Hotello’

“Laten we voor alle duidelijkheid toch even de naam kaderen, want in België is het begrip nog niet helemaal ingeburgerd. Een Hotello wordt getypeerd door de kernwaarden: gastvrij, optimistisch, inventief, pragmatisch, ambitieus en een grote werklust. Daarnaast heeft men gestudeerd (of studeert nog) aan een Hotel Management School. In Nederland een welbekend begrip, wat met trots wordt uitgedragen. Na vijf jaar events – welke succesvol waren – weten we dat ‘Hotello’ in België nog meer geïntegreerd moet worden, want we staan natuurlijk nog niet zo ver als in Nederland. Er zijn trouwens ook jaarlijks evenementen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Sporadisch organiseren Hotello’s over de hele wereld netwerkbijeenkomsten, waaraan HotelloTOP haar naam koppelt. Afgelopen jaar vonden er edities plaats in Shanghai en Dubai,” stelt Steven Droogers.

Veranderingen

“Na vijf jaar hebben we onszelf een spiegel voorgehouden. HotelloTOP werkt met een adviesraad van Belgische hotelprofessionals. Mensen die drie à vier keer per jaar samenkomen, die inhoud geven aan het congres en die ervoor willen zorgen dat het HotelloTOP netwerk in België verder groeit. De inspanningen om HotelloTOP in België op de kaart te zetten, is zeker gelukt. Dat merken we aan de mooie evolutie van het event de afgelopen vijf jaar. Het blijft een initiatief van de hotelmanagementscholen. In België zijn dat Vives, AP en de Erasmus Hogeschool. Momenteel missen we in België nog een beetje de aansluiting met de afgestudeerden. Daarnaast willen we de Belgische hotelsector op een bepaald niveau plaatsen en zorgen dat die sector aantrekkelijk is, ook voor jong afgestudeerden.”

Vandaar dat vanuit de adviesraad een strategische nota werd ontwikkeld. “We willen met ons platform zichtbaarder zijn. Daarom werd de beslissing genomen om het jaarevent te verplaatsen. We hebben dat vijf jaar mogen organiseren tijdens de Venuez beurs in Antwerpen waarvoor we erkentelijk zijn geweest omdat we zo zijn kunnen starten. Vanaf 2020 verhuizen we echter naar Flanders Expo, waar het event plaatsvindt gedurende Horeca Expo,” stelt de voorzitter. Bijgevolg verhuist het jaarevenement van het voorjaar naar het najaar waarbij opnieuw volgens een bepaald thema een congres wordt georganiseerd met de verschillende partners en de hotelmanagementscholen.

Nieuwe initiatief

Verder pakt de netwerkorganisatie uit met een nieuw initiatief: Future Hotello. “Onder deze noemer gaan we binnen de hotelmanagementscholen een aantal evenementen opzetten,” legt Steven Droogers uit. “Een evenement voor de laatstejaarsstudenten, het ‘Future Hotello Year Event’ dat nog dit jaar plaatsvindt op 10 december a.s. Belangrijk, want minder dan de helft van de afgestudeerden kiest niet voor de hotelsector. Da’s niet goed en we wensen daar met HotelloTOP een positieve impact op te hebben.”

Daarnaast komt er een ‘Future Hotello on Tour’, waarbij specifiek voor de tweedejaars in de hotelmanagementscholen in Brugge, Antwerpen en Brussel ook een programma wordt ontwikkeld. “Een seminarie dat gelinkt is aan de leerdoelstellingen van de studenten waardoor we opnieuw de Belgische hotelsector in de kijker willen zetten en hen in contact brengen met het werkveld,” stelt de voorzitter.

Magazine

Ook inzake communicatie wenst de organisatie verdere stappen te zetten. “We gaan sowieso meer communiceren,” aldus Steven Droogers. “We wensen een magazine uit te geven, in de eerste plaats gericht op de laatstejaars en pas afgestudeerden met artikels over mensen die carrière aan het maken zijn in de hotelwereld, sprekers die we uitnodigen bij het jaarevent, enz. Dat magazine gaan we één keer per jaar uitbrengen vanaf 2020. Het wordt echt wel de bedoeling dat we het platform meer zichtbaarheid geven, vandaar de samenwerking met Eventonline, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken en uiteraard meer stakeholders kunnen betrekken bij onze missie, m.n. dat platform geven aan die Belgische hotelsector. Immers, wij kunnen dat niet alleen. Wij zijn afhankelijk van leveranciers, sponsors, partners, maar tevens van andere stakeholders zoals een Toerisme Vlaanderen of een Horeca Vlaanderen,” aldus nog de voorzitter.

Schrijf alvast dinsdag 24 november 2020 in je agenda.

Shares

Pin It on Pinterest