Opnieuw verplichte sluiting nachtclubs roept noodzaak op voor een lange termijn visie en plan van aanpak voor het nachtleven

Amper 8 weken na de heropening moeten de Hasseltse discotheek Versuz en de Moose Bars alweer de deuren sluiten. Dit aan de vooravond van de drukste periode van het jaar. Een beslissing waar zaakvoerder Yves Smolders enig begrip voor kan opbrengen, maar die tegelijkertijd heel wat vragen oproept.

“Uiteraard hebben ook wij er alle belang bij dat de huidige Covid19-golf zo snel mogelijk de kop wordt ingedrukt. Tegelijkertijd merk ik dat discotheken en clubs opnieuw de enigen zijn in de hele maatschappij die verplicht volledig gesloten worden. Opnieuw lijkt het alsof wij de aanjagers zijn van de pandemie, terwijl daar geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is. De zwaarste coronagolven hebben plaatsgevonden toen alle clubs in België al maanden gesloten waren.“ aldus Yves Smolders.

“De laatste weken moeten wij zowat de veiligste omgeving in het land zijn geweest. Bovenop de verplichte CST en bijhorende ID-controle, ondergingen alle bezoekers een sneltest aan de ingang. In amper 24 uren zijn we erin geslaagd een volledig testcentrum uit te bouwen en dit conform alle opgelegde regels. Voor Versuz alleen betekende dit een opschaling van medewerkers en werkmiddelen. We stelden ruim 21 extra personeelsleden aan, waarvan 5 verpleegkundigen voor het afnemen van de tests en we lieten een karrenvracht zelftests leveren ter waarde van 70.000 euro. Voor deze investeringen werd er geen beroep gedaan op expertise, middelen of steun van de overheid.”

Lange termijn plan

Uiteraard zullen Versuz en de vijf Moose Bars in Vlaanderen zich ook nu schikken naar de opgelegde maatregelen, maar Yves dringt er tegelijkertijd op aan dat er onmiddellijk werk wordt gemaakt van een visie en plan van aanpak voor het nachtleven op midden-en lange termijn. “Het ‘jo-jo effect’ van openen en sluiten is voor niemand houdbaar en zal uiteindelijk de doodsteek betekenen voor de sector. Ik pleit voor het oprichten van een werkgroep waarbij we samen met virologen en andere specialisten rond de tafel zitten om een strategie uit te werken die ons toelaat om snel opnieuw open te gaan en te blijven. Er moet een plan komen om vast personeel gemotiveerd en aan boord te houden tijdens de sluiting.”  

Feesten in oncontroleerbare omgeving

Nadat heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen ook al beslist hadden om fuiven te verbieden moeten we, met het sluiten van de clubs, vaststellen dat de strengste maatregelen opnieuw genomen worden in de leefwereld van de jongeren. Zij worden opnieuw al eerste ‘geofferd’.

Met het sluiten van clubs en dancings in een poging daadkrachtig op te treden tegen het Covid19-virus, is het risico zeer groot dat deze regel net het omgekeerde effect heeft en net meer onveilige situaties creëert. Zeker met de aankomende feestdagen en vakantieperiode. Het is tijdens de vorige lockdowns al bewezen dat heel wat jongeren zijn blijven feesten in de privésfeer : thuis of bij vrienden. Een omgeving zonder enige controle en dan spreken we niet enkel over potentiële Covid19 besmettingen.

Werkzekerheid

“We hebben 21 fulltime medewerkers. Personeel, van obers tot HR-managers,  dat opnieuw voor heel wat weken op non-actief wordt gezet en noodgedwongen moet thuisblijven. Het zou een drama zijn mochten zij op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging en de organisatie verlaten. Net zoals in de hele horeca sector, is het ook voor ons zeer moeilijk om personeel te vinden. In plaats van hen eenvoudigweg thuis te laten pleit ik ervoor om hen voor minstens 4/5 achter de schermen aan de slag te houden. Waarom laten we hen geen opleidingen en vormingen geven aan mensen die interesse hebben om in de horeca te stappen? Zo blijven ze professioneel actief en kunnen ze helpen de toekomst van de sector voor te bereiden. We beseffen dat dit meer werk en organisatie van de overheid vraagt,  maar ook dit past in een visie en plan op lange termijn.”

Lappendeken aan steunmaatregelen

Tijdens de vorige sluiting was er een ‘lappendeken’ aan steunmaatregelen beschikbaar. Maatregelen die verspreid waren over verschillende overheidsinstanties en die daarenboven niet het volledige verlies wisten goed te maken. Een club als Versuz heeft 18 maanden lang zijn reserves moet aanspreken om de verplichte sluiting te overleven. Met amper 8 weken heropening en zware investeringen zijn de reserves nu volledig uitgeput. Een verplichte sluiting kan dus alleen nog wanneer de overheid het verlies voor 100% compenseert. Dit is een noodzakelijke geste voor een kleine sector die het hardst wordt aangepakt. Het is niet normaal dat je al bijna 2 jaar verplicht moet sluiten, je noodgedwongen niks meer kan ondernemen én je bijgevolg niks meer kan verdienen. Je mag hoogstens ‘overleven’. Geen enkele sector heeft het zo hard te verduren gekregen in deze crisis.

“We zullen ons opnieuw schikken naar de opgelegde sluiting, maar zullen er op toezien dat we niet monddood worden gemaakt. We hebben de laatste 2 jaar al erg veel imagoschade geleden. Schade die je niet enkel met financiële steun van de overheid kan herstellen, maar waarvoor we het vertrouwen moeten herwinnen van onze bezoekers en met uitbreiding van de hele maatschappij. Daar moet nu, achter de schermen, onmiddellijk werk van worden gemaakt”, besluit Yves Smolders.

Contactgegevens Yves Smolders, zaakvoerder Versuz: yves@versuz.be / 0475 80 17 55

Shares

Pin It on Pinterest