All you need to know about the event sector

All you need to know about the event sector

Technopolis en VAN IN lanceren videoreeks onderSTEMboven

18 afleveringen vol tips, boeiende getuigenissen en inspiratie over STEM in de klas… voor én door leerkrachten secundair onderwijs

Technopolis en leermiddelenmaker VAN IN lanceren onderSTEMboven. Dat is een gloednieuwe videoreeks gericht op leerkrachten, waarin verschillende experts en leerkrachten uit het secundair onderwijs inspiratie geven om STEM op een fascinerende en toegankelijke manier in de klas te brengen. Het doel van de reeks? Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen als het ware ‘ondersteboven’ van STEM raken. Nog tot het einde van het schooljaar verschijnt om de twee weken een gloednieuwe video online. 

Technopolis en leermiddelenmaker VAN IN lanceerden vandaag de eerste video van de gloednieuwe reeks onderSTEMboven. De reeks van 18 video’s is gericht op leerkrachten uit het secundair onderwijs die op zoek zijn naar manieren om STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics; of: wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde) op een inspirerende manier in de klas te brengen. Doelgroep zijn in eerste instantie de leerkrachten in de eerste graad (12 tot 14-jarigen) maar er zijn heel wat onderwerpen die ook voor de hogere graden geschikt zijn.

Om deze doelgroep zo efficiënt mogelijk te bereiken, maakten VAN IN en Technopolis heel bewust de keuze om niet zelf tips te geven, maar om leerkrachten uit het secundair onderwijs aan het woord te laten. Zij weten immers beter dan wie dan ook wat er leeft bij leerlingen en wat de noden van leerkrachten zijn. Zo komen er ook concrete vragen aan bod die leven bij leerkrachten die met STEM aan de slag willen gaan. Bijvoorbeeld: “Hoe werk je samen met je lerarenteam rond STEM?, Hoe evalueer je STEM-doelen?, Hoe organiseer je practica in tijden van corona?”. De video’s worden verspreid via de online kanalen van zowel Technopolis als VAN IN.

VAN (IN) leerkrachten VOOR leerkrachten

Om de juiste leerkrachten te vinden, deed Technopolis beroep op het uitgebreide netwerk van leerkrachten van VAN IN, een leermiddelenmaker die bekend staat voor zijn educatieve leeroplossingen en expertise in STEM en wetenschappen. Via VAN IN kwam Technopolis in contact met verschillende leerkrachten die elk vanuit hun eigen ervaring een heel verschillend aspect van STEM belichten door leermiddelen, tools, programma’s… voor te stellen. Zo tonen ze onrechtstreeks ook aan dat STEM een heel ruim concept is dat op heel wat manieren benaderd kan worden.

In de eerste video maak je kennis met Lieselot, leerkracht mechanica van het GTI Beveren en STEM- ambassadrice en Martin, technisch adviseur en STEM-coördinator uit de Broederschool in Stekene Zij leggen uit wat STEM precies is, hoe je de 4 STEM-factoren (Science, Technology, Egineering, Mathematics) concreet in een project betrekt en welke uitdagingen hierbij komen kijken. Door achter de camera te kruipen, fungeren de leerkrachten als micro-influencers die op een leuke en toegankelijke manier best practices delen met  hun collega leerkrachten.

We willen jongeren op de schoolbanken ervan overtuigen dat STEM een belangrijke rol in hun toekomst heeft. Dat deden we al via allerlei fysieke en online activiteiten, maar we beseffen daarbij maar al te goed dat de rol en invloed van leerkrachten niet te onderschatten is. Niet alleen wat ze in de klas brengen, maar hoe ze het brengen is cruciaal. Dankzij VAN IN kunnen we de rest van het schooljaar leerkrachten inspireren Ons einddoel? Leerlingen ondersteboven van STEM doen raken!  – Ester Blockx, Marketing & Sales Director Technopolis

Als wiskunde, wetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Een goede begeleiding van de leerlingen is cruciaal om de leerdoelen te bereiken. De leraar staat hier voor een grote uitdaging. Bij VAN IN willen we de leraar hierin ondersteunen met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken   –Tess Poppe, Uitgever wetenschappen Uitgeverij VAN IN

VAN IN, educatief expert in wetenschappen en STEM

Uitgeverij VAN IN zet al jaren lang in op kwalitatieve leermiddelen- en oplossingen voor wetenschappen en STEM in het secundair onderwijs. Voor leerkrachten brengt de onderwijshervorming uitdagingen met zich mee, zeker ook in de STEM-doelen. STEM is immers een didactische aanpak over verschillende vakken heen. Dat brengt vaak moeilijkheden met zich mee om dit op een school en tussen leerkrachten te organiseren. Via de nieuwe reeksen voor wetenschappen en een geïntegreerde STEM-didactiek ondersteunen we leerkrachten en scholen.

Contact

Technopolis
Ester Blockx, Marketing & Sales Director
ester.blockx@technopolis.be
015 34 20 20

VAN IN
Elsie Van Linthout bij Luna
elsie@luna.be
0475 26 01 03

Over VAN IN

VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma Learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma.

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 180 medewerkers en nog veel meer auteurs biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen Bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs. Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk.

Vorig schooljaar ‘bingelde’ 86% van alle leerlingen lager onderwijs in Vlaanderen. De dagpiek qua aantal gemaakte oefeningen lag op 1,9M (de dag met het grootste aantal gemaakte oefeningen pre-corona). Het platform voor het secundair onderwijs Diddit, wordt gebruikt in 63% van de Vlaamse scholen.

VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert. Meer informatie op https://www.vanin.be/nl.

Teambuilding in Mechelen – Technopolis

Shares

Pin It on Pinterest