All you need to know about the event sector

All you need to know about the event sector

Voor Event Confederation is een situatie als de rave in Brustem onaanvaardbaar

Voor Event Confederation is een situatie als de rave in Brustem onaanvaardbaar. Ook wij houden van het organiseren van feesten, maar niet op deze manier.

Organisatoren en toeleveranciers worden geacht een waslijst van reglementen te respecteren. Geluidsnormen in toom houden, indoor luchtkwaliteit verzekeren, herbruikbare bekers gebruiken, voedselveiligheid garanderen, mobiliteitsplannen voorzien, veiligheids- & noodplannen beschikbaar hebben, toegangscontroles inrichten, gescheiden afvalinzameling garanderen, dit alles met respect voor natuur & omgeving, een plan voor grensoverschrijdend gedrag, een plan voor de aanpak van drugs- & alcoholmisbruik, crowd control, publieksmonitoring, communicatie & overlastbeperking voor buurtbewoners, medische ondersteuning, respect voor de wetgeving rond personeel en vrijwilligerswerking, security, BTW en belastingen, keuringen allerhande, … Voor wie een evenement wil organiseren ligt de lat bijzonder hoog, zowel voor de professionele als de vrijwillige organisator en toeleverancier.

Door een initiatief als de rave in Brustem te lang te tolereren, lijkt de overheid wel twee maten en twee gewichten te hanteren, en dat kan niet voor Event Confederation. Het is zelfs onaanvaardbaar. De veiligheidsdiensten hebben zeer waarschijnlijk gelijk dat een dergelijk groot terrein niet kan worden ontruimd, maar het had wel veel sneller kunnen stilgelegd worden. Dan had het terrein en de omgeving rustig leeggelopen in de uren daarop. Door het op zijn beloop te laten werd zelfs nog een aanzuigeffect gecreëerd en de overlast en schade nog vergroot.

Door dit te laten gebeuren, verliest de overheid ook haar autoriteit. Hoe gaan politie en controlerende administraties de komende maanden afspraken laten respecteren? Een einduur laten respecteren, een geluidsnorm controleren, torenhoge boetes voor een ontbrekende afvalbak, … Het is duidelijk niet voor iedereen van tel.

De eisen die aan een organisator worden gesteld zijn talrijk en hebben elk een gegronde reden en een specifiek doel. Prima wat ons betreft, maar dat moet dan wel voor iedereen gelden. Deze rave zet de sector in een kwaad daglicht terwijl de eventsector er helemaal niet bij betrokken is. Als we een florerende eventsector willen behouden en verder laten groeien in dit land, moeten we de waslijst van eisen en normen ook door iedereen laten respecteren.

Shares

Pin It on Pinterest